Confitebor [Quarti Toni], a 4 (Ps. 110) - Versos pares